مطالب آموزشی گروه معارف اسلامی و قرآن متوسطه اول

waz.dini.goran.arabi@chmail.ir
نویسندگان

۱۵ مطلب با موضوع «پیام و قران هشتم» ثبت شده است

                     

                          

                          

                          

  • علیلو- قلندری

کتاب الکترونیکی ( آندروید ) پیام های آسمان پایه ی هفتم                     دانلود

کتاب الکترونیکی ( آندروید ) پیام های آسمان پایه ی هشتم                    دانلود

کتاب الکترونیکی ( آندروید ) پیام های آسمان پایه ی نهم                      دانلود  • علیلو- قلندری


کتاب الکترونیکی ( آندروید ) آموزش قرآن کریم پایه هفتم              دانلود


کتاب الکترونیکی ( آندروید ) آموزش قرآن کریم پایه هشتم             دانلود 


کتاب الکترونیکی ( آندروید ) آموزش قرآن کریم پایه نهم               دانلود 

  • علیلو- قلندری
  • علیلو- قلندری

پیام  قرآنی ( آموزش قرآن پایه هشتم )


  • علیلو- قلندری

اسامی پیامبران در قرآن کریم
/ پاور پوینت  • علیلو- قلندری
  • علیلو- قلندری

ضمیمه اقلیت های دینی ( کلیمی ، زرتشتی ، مسیحی ) پایه هشتم
  • علیلو- قلندری

کتاب کار پیام های آسمان هشتم

  • علیلو- قلندری

تلفظ صحیح مخارج حروف
  • علیلو- قلندری