مطالب آموزشی گروه معارف اسلامی و قرآن متوسطه اول

waz.dini.goran.arabi@chmail.ir
نویسندگان

۱۵ مطلب با موضوع «پیام و قرآن نهم» ثبت شده است

                     

                          

                          

                          

  • علیلو- قلندری

کتاب الکترونیکی ( آندروید ) پیام های آسمان پایه ی هفتم                     دانلود

کتاب الکترونیکی ( آندروید ) پیام های آسمان پایه ی هشتم                    دانلود

کتاب الکترونیکی ( آندروید ) پیام های آسمان پایه ی نهم                      دانلود  • علیلو- قلندری


کتاب الکترونیکی ( آندروید ) آموزش قرآن کریم پایه هفتم              دانلود


کتاب الکترونیکی ( آندروید ) آموزش قرآن کریم پایه هشتم             دانلود 


کتاب الکترونیکی ( آندروید ) آموزش قرآن کریم پایه نهم               دانلود 

  • علیلو- قلندری

ضمیمه پیام های آسمان نهم ویژه برادران اهل سنت 95
  • علیلو- قلندری


  • علیلو- قلندری

اسامی پیامبران در قرآن کریم
/ پاور پوینت  • علیلو- قلندری
  • علیلو- قلندری


ضمیمه اقلیت های دینی ( کلیمی ، زرتشتی ، مسیحی ) پایه نهم

 

 


  • علیلو- قلندری

کتاب کار پیام های آسمان نهم

  • علیلو- قلندری

پیام های آسمان پایه نهم - آندروید
  • علیلو- قلندری