مطالب آموزشی گروه معارف اسلامی و قرآن متوسطه اول

waz.dini.goran.arabi@chmail.ir
نویسندگان
 به نام خدا
 این وبلاگ در نظر دارد برنامه ها و راهبردهای گروه درسی معارف وقرآن را در سال تحصیلی جاری ،خدمت همکاران ارائه واعلام نماید.

اسامی سرگروه های استانی معارف وقرآندر سال تحصیلی 96-95

علیرضا جمالی              09145154232 

یونس طاهرنیا              09141408835

ناهیده یحیوی             09141476648