مطالب آموزشی گروه معارف اسلامی و قرآن متوسطه اول

waz.dini.goran.arabi@chmail.ir
نویسندگان

۶ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است


گزارش کار از سرکار خانم سیما حسینی از سردشت

برای دریافت فایل روی تصویر زیر کلیک نمایید.  • علیلو- قلندری

همکاران عزیز برای دریافت فایل محتوای ارزشیابی عملکردی پیام های آسمان روی تصویر زیر کلیک نمایید.  • علیلو- قلندری


  • علیلو- قلندری
  • علیلو- قلندری

همکاران گرامی برای دریافت شیوه نامه جشنواره نوآوری در فرایند آموزش ویادگیری روی تصویر زیر کلیک نمایید.  • علیلو- قلندری
همکاران عزیز برای دانلود شیوه نامه درس پژوهی روی تصویر زیر کلیک نمایید.  • علیلو- قلندری